یادداشت: واکنش سلیمی‌نمین به ادعاهای اخیر احمد منتظری علیه یادگار امام

یادداشت: واکنش سلیمی‌نمین به ادعاهای اخیر احمد منتظری علیه یادگار امام

مدیر موسسه مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی به ادعاهای اخیر احمد منتظری در مصاحبه با رادیو فردا علیه یادگار امام پاسخ داد.

بیشتر بخوانید