دانلود رایگان مقاله بررسی مدل رفتاری و استفاه از پارکنیگ های عمومی وارائه روش بهینه بهره وری (مطالعه موردی پارکینگ شهید باهنر منطقه یک شهردای تهران)

دانلود رایگان مقاله بررسی مدل رفتاری و استفاه از پارکنیگ های عمومی وارائه روش بهینه بهره وری (مطالعه موردی پارکینگ شهید باهنر منطقه یک شهردای تهران)

رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: تحقیقات بسیاری در زمینه شناسایی مدل های صحیح بهره وری از پارکینگ های عمومی جهت افزایش کارایی وکاهش ترافیک محدوده این پارکینگ ها صورت پذیرفته است.اکثر این تحقیقات استفاده از ظرفیت حداکثری وروند درآمدزایی این مکانها را مورد توجه وارزیابی قرار داده اند. در این مقاله و درراستای کاربری بهینه از پارکینگ ها، آنالیز داده های پارکینگ نمونه شهید باهنر واقع در خیابان شهیددکتر باهنر(نیاوران)شهرداری منطقه یک، مورد بررسی قرار گرفت….

بیشتر بخوانید