مصدومیت ۱۴ نفر به دلیل انفجار مواد محترقه

مصدومیت ۱۴ نفر به دلیل انفجار مواد محترقه

رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری با اشاره به اینکه از ابتدای اسفند ۱۴ نفر به دلیل انفجار مواد محترقه مصدوم و به این بیمارستان منتقل شده‌اند،‌ گفت: یک نفر از این مصدومان دچار سوختگی صدردصد شد است.

بیشتر بخوانید