:: دسته: بانک مقالات

 ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
 1629 بازدید

خمینی ثانی

 ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
 532 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی فنی واقتصادی کنترل مکانیزه محدوده زوج وفرد

 ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
 523 بازدید

دانلود رایگان مقاله شناسایی، بررسی ومقایسه نرم افزار های اصلی مورد استفاده برای زمان بندی وسیله نقلیه ورانندگان سیستم حمل ونقل همگانی

 ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
 526 بازدید

دانلود رایگان مقاله تأثیر حمل ونقل غیر موتوری در توسعه پایدار شهری (فلکه دوم صادقیه تا پل ستارخان)

 ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
 501 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارائه مدلی جهت سنجش کیفیت خدمات اتوبوس رانی درون شهری شیراز از دید مسافران

 ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
 514 بازدید

دانلود رایگان مقاله بانک اطلاعات آنلاین تونل ایران

 ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
 505 بازدید

دانلود رایگان مقاله لزوم طراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی: مطالعه موردی شهر کاشان

 ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
 500 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی مدل رفتاری و استفاه از پارکنیگ های عمومی وارائه روش بهینه بهره وری (مطالعه موردی پارکینگ شهید باهنر منطقه یک شهردای تهران)

 ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
 507 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارائه یک صرح مهندسی ارزش در پروژه پل طبقاتی بزرگراه صدر

 ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
 517 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایت عابرین از محیط پیاده روها با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره VIKOR،TOPSIS،SAWوAHP(مطالعه موردی شهرتهران)

 ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
 2938 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی موانع و چالش های تحقق اهداف برآمده از برنامه های توسعه شهر تهران در مدیریت شهری حمل و نقل و ترافیک – با تأکید آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت ترافیک

 ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
 442 بازدید

دانلود رایگان مقاله کاهش زمان عکس العمل وافزایش دقت رانندگان با تغییر رنگ چراغ عقب وسایل نقلیه از قرمز به زرد

 ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
 405 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی نقش واثر دریافت گواهینامه وآموزش مناسب بر کاهش میزان تصادفات وتخلفات موتور سیکلت سواران

 ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
 404 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارائه مدلی جهت سنجش کیفیت خدمات اتوبوس رانی درون شهری شیراز از دید مسافران

 ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
 403 بازدید

دانلود رایگان مقاله تأثیر حمل ونقل غیر موتوری در توسعه پایدار شهری (فلکه دوم صادقیه تا پل ستارخان)

 ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
 407 بازدید

دانلود رایگان مقاله کاربرد مهندسی ارزش در بازنگری طرح پوشش بتنی تونلهای پنستاک سد رودبار لرستان

 ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
 443 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی فنی واقتصادی استفاده از میلگرد های الیافی پلیمری شیشه ای (GFRP) در پرتال ورودی وخروجی دستگاه های حفاری مکانیزه (TBM)به ایستگاه های مترو (مطالعه موردی ایستگاه w7 خط۷ متروی تهران)

 ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
 373 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی چالش های اجرای تونل در محیط های مخلوط سنگ وخاک

 ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
 392 بازدید

دانلود رایگان مقاله بهره گیری از مهندسی ارزش در بازنگری طرح تونل انحراف سد هراز

 ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
 388 بازدید

دانلود رایگان مقاله مطالعه آزمایشگاهی قابلیت ترزیق پذیری آبرفت C تهران به منظور تونلسازی

 ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
 397 بازدید

دانلود رایگان مقاله ربررسی پتانسیل کارست در مسی تونل انتقال آب سبز کوه با استفاده از RS و GIS

 ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
 398 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی امکان وقوع شرایط زمین های خاص در تونل های انحراف سد بختیاری

 ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
 408 بازدید

دانلود رایگان مقاله نقش پارامتر های زمین شناسی ومخاطرات ژئوتکنیکی در انتخاب ماشین تونلزنی

 ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
 432 بازدید

دانلود رایگان مقاله تعیین فشار سینه کار حفاری تونلها با EPBS با استفاده از روش عددی مطالعۀ موردی: متروی خط۷ تهران

 ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
 403 بازدید

دانلود رایگان مقاله چگونگی انتخاب ماشین حفاری بر اساس مشخصات ژئو تکنیکی مسیر در تونل های شهری (مطالعه موردی خط ۷ متروی تهران)

 ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
 430 بازدید

دانلود رایگان مقاله تعیین پارامتر های ژئوتکنیکی خاک تونل متروی خط ۲ کرج با استفاده از آنالیز برگشتی

 ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
 429 بازدید

دانلود رایگان مقاله مدلسازی عددی پایداری تونل در توده سنگ ضعیف در برابر انفجارهای سطحی با استفاده از روش عددی اجزاء مجزا

 ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
 424 بازدید

دانلود رایگان مقاله عنوان مقاله بررسی کمی وکیفی معیارهای گسییختگی سه بعدی سنگ با استفاده از روش بهینه سازی

 ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
 438 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل دوبعدی پایداری تونل های غیر دایروری مسلح به سنگ دوزهای ترزیقی با استفاده از روش اجزای محدود

 ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
 420 بازدید

دانلود رایگان مقاله تعیین میزان تأثیر پارامتر های ژئو مکانیکی توده سنگ برروی جابجایی های ناشی از حفاری تونل ها

 ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
 440 بازدید

دانلود رایگان مقاله مطالعه زون خرابی پیرامون فضاهای زیر زمینی در سنگهای شکننده براساس مکانیک خراب

 ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
 422 بازدید

دانلود رایگان مقاله مطالعه زون خرابی پیرامون فضاهای زیر زمینی در سنگهای شکننده براساس مکانیک خرابی

 ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
 456 بازدید

موگرینی از ارسال نامه به ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه خبر داد

 ۰۷ اسفند ۱۳۹۶
 374 بازدید

دانلود رایگان مقاله مدلسازی دو بعدی پدیده مچاله شوندگی در تونل ها (مطالعه موردی تونل انتقال آب DZ)

 ۰۷ اسفند ۱۳۹۶
 389 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی نقص مدلسازی عددی با استفاده از مدل موهر- کولمب در برآورد نشست ناشی از حفر تونل ها در عمق های مختلف

 ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
 419 بازدید

دانلود رایگان مقاله شبیه سازی سه بعدی از پروسه حفاری TBM در زمین ها ینرم (مطالعه موردی: خط ۳ متروی تهران)

 ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
 438 بازدید

ناپیوسته با استفاده از مدل توسعه یافته موهر – کولمب

 ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
 449 بازدید

اتهام‌زنی تند ترامپ علیه ایران و روسیه درباره «غوطه شرقی»

 ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
 449 بازدید

دانلود رایگان مقاله مطالعه رفتار پیچ سنگ های تمام تزریقی در حالت برجا وتحت بارگذاری دینامیکی

 ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
 444 بازدید

دانلود رایگان مقاله مدلسازی ناپیوستگی ها وتحلیل ناپایداری بلوک های اطراف فضا های زیر زمینی (مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد قردانلو)

 ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
 481 بازدید

«با ایران تجارت نکنید»؛ شاه بیت آمریکایی‌ها در «نقض» برجام

 ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
 441 بازدید

دانلود رایگان مقاله تعیین پارمترهای رفتار وابسته به زمان توده سنگ وتحلیل پایداری به روش کنترل مستقیم کرنش مطالعه موردی: مغار نیروگاه طرح توسعه مسجد سلیمان

 ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
 430 بازدید

دانلود رایگان مقاله روشی تحلیلی برای پیش بینی تغییر شکل نقاط اطراف تونل با توجه به فاصله از سینه کار حفاری در شرایط تنش های اولیه غیر هیدرواستاتیک

 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
 485 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی در تونل انتقال آب گلاب با استفاده از تحلیل عددی به روش ناپیوسته

 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
 461 بازدید

دانلود ریگان مقاله مدل سازی جریان آب ورودی به درون حفریات زیر زمینی در سنگ های شکسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم

 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 466 بازدید

دانلود کتاب صوتی مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی

 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 450 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی رفتار تابعیت زمان توده سنگ توف در سازند کرج با استفاده از داده های ابزار دقیق تونل اکتشافی تونل با مدلسازی عددی

 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 426 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی سه بعدی تأثیر هندسه تونل در محاسبه گام پیشروی مجاز در تونل های نعل اسبی

 ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
 468 بازدید

نصرالله: کل منطقه در کانون جنگ نفتی و گازی قرار گرفته است/ لبنانی‌ها در جنگ انرژی با اسرائیل، متحد باشند

 ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
 485 بازدید

دانلود رایگان مقاله طراحی وساخت مغار پمپاژ تونل انتقال آب گلاب – تحلیل پایداری وانتخاب سیستم نگهداری

 ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
 470 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پوشش نهایی سازه های زیر زمینی در مقابل بارهای ناشی از زلزله مطالعه موردی: تیپ یک لاینیگ تونل های دوقلوی شبلی

 ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 450 بازدید

دانلود رایگان مقاله تاثیر شرایط زهکشی بر توزیع فار آب حفره ای وتنش های پوشش در تونل های زی سطح آب زیر زمینی

 ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 449 بازدید

دانلود رایگان مقاله طراحی بهینه ی سیستم های پایدار سازی تونل با استفاده از الگوریتم زنتیک

 ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
 512 بازدید

خیز ایران و پاکستان برای جهش مبادلات تجاری / تهران و اسلام آباد به مبادلات ۵ میلیارد دلاری چشم دوختند

 ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
 459 بازدید

دانلود رایگان مقاله طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یک تونل نقره کمر به روش عددی تفاضل محدود(نرم افزار FLAC3D)

 ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
 442 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارزیابی نواحی مچاله شونده بحرانی وتخمین باوارده بر سیستم نگهداری در تونل انتقال آب DZ کرمانشاه با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی

 ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
 493 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه و نهایی تونل راه آهن سریع السیر قم – اصفهان

 ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
 500 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری وتعیین سامانه ی نگهداری مغارهای ذخیره سازی نفت خام گناوه

 ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
 501 بازدید

لاوروف:رفتار آمریکا در برابر ایران مغرضانه است

 ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
 512 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری تونل های انحراف آب سد مشمپا زنجان با روش المان های مجزا

 ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
 476 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI

 ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
 458 بازدید

دانلود رایگان مقاله تعیین ضخامت بهینه شاتکریت براساس پارامترهای طراحی سیستم نگهداری موقت تونل

 ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
 474 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل نیرو های داخلی پوشش تونل با تأکید براندر کنش زمین – پوشش

 ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
 488 بازدید

دانلود رایگان مقاله تعیین ضخامت بهینه شاتکریت براساس پارامترهای طراحی سیستم نگهداری موقت تونل

 ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
 503 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل نیرو های داخلی پوشش تونل با تأکید براندر کنش زمین – پوشش

 ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
 534 بازدید

حمله توپخانه‌ای ارتش سوریه علیه نیروهای ترکیه

 ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
 487 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری تونل کلات با استفاده از روش های تجربی و المان محدود

 ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
 497 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری سه بعدی تونل MAT با استفاده از روش اجزای گسسته

 ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
 535 بازدید

دانلود رایگان مقاله طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتار نگاری

 ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
 526 بازدید

دانلود رایگان مقاله مقایسه تحلیل پایداری تونل آبرسانی نیروگاه سیاه بیشه با استفاده از روشهای عددی

 ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 518 بازدید

آمریکا باید دیدگاه خود را در قبال ایران و برجام تغییر دهد

 ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
 530 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی گسترش ناحیه ترک خورده رد اطراف مقاطع حفاری بر اثر انفجار وتاثیر آن بر پایداری سازه

 ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
 494 بازدید

دانلود رایگان مقاله پیش بینی محدوده تأثیر هیدروژئولوژیکی ناشی از حفاری تونل انتقال آب سبز کوه

 ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
 531 بازدید

دانلود رایگان مقاله محاسبه ضخامت ناحیه آسیب دیده از انفجار با استفاده از روش های تجربی، آزمایش بار گذاری صفحه ای و ژئورادار

 ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
 527 بازدید

دانلود رایگان مقاله اندر کنش سازه – خاک تحت بار گذاری لرزه ای ایستگاه مترو

 ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
 552 بازدید

دانلود رایگان مقاله اجرای تونلهای پوش وکند در محیطهای شهری «مطالعه موردی: تونل راه آهن تهران – تبریز»

 ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
 565 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی اجرای ترزیق تماسی در تونل انتقال آب کاشان در شرایط آبدار

 ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
 567 بازدید

دانلود رایگان مقاله اجرای تونلهای پوش وکند در محیطهای شهری «مطالعه موردی: تونل راه آهن تهران – تبریز»

 ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
 551 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی متدولوژی اجرای سازه های زیر زمینی به روش پیشرفته (Top-Donw Method)

 ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
 542 بازدید

دانلود رایگان مقاله عملکرد دوغاب در حفاری با TBM در زمین های نرم

 ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
 553 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی متدولوژی اجرای سازه های زیر زمینی به روش پیشرفته (Top-Donw Method)

 ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
 552 بازدید

دانلود رایگان مقاله عملکرد دوغاب در حفاری با TBM در زمین های نرم

 ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
 575 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی وتعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دو سپرس در تونل انتقال آب سبز کوه

 ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
 608 بازدید

دانلود رایگان مقاله تأثیر حفاری چند مرحله ای تونلهای در توده سنگ ضعیف بر مباحث فنی واقتصادی ونمود آن در مقوله مهندسی ارزش

 ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
 631 بازدید

دانلود رایگان مقاله پیش بینی لرزش هوای ناشی از انفجار های زیر زمینی با هدف افزایش ایمنی انفجار

 ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
 565 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی انواع فروچاله های توده گچساران عنبل و روش انسداد و تحکیم آنها

 ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
 586 بازدید

ساینس مانیتور: آمریکا در موضع بسیار ضعیفی قرار گرفته است

 ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
 625 بازدید

دانلود رایگان مقاله مقایسه روشهای کف برداری تونلهای آبرسان سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا

 ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
 585 بازدید

دانلود رایگان مقاله روشی نوین با توجه فنی اقتصادی برای اجرای سازه های زیر زمینی در ایران

 ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
 600 بازدید

دانلود رایگان مقاله روش های نوین حفر وساخت فضاهای بزرگ زیر زمینی در زمین های سست شهری با نگرش بر روش قوس سلولی

 ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
 586 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارایه روش های بهینه انفجار در تونل های کوچک مقطع با بررسی موردی تونل انتقال آب سمنان

 ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
 638 بازدید

آمریکا خویشتنداری ترکیه را خواستار شد

 ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
 615 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی اجرای گالری ضد ریزش بمنظور عبور ایمن از ترانشه های ناپایدار

 ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
 627 بازدید

دانلود رایگان مقاله تکنولوژی کاربری مغارهای سنگی پوششی برای ذخیره سازی گاز طبیعی

 ۳۰ دی ۱۳۹۶
 595 بازدید

دانلود رایگان مقاله امکان سنجی استفاده از معادن زیر زمینی متروکه به عنوان سازه های پدافند غیر عامل

 ۲۸ دی ۱۳۹۶
 558 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارزیابی تاثیرات هندسه و وزن ساختمان بر نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزاء محدود – مطالعه موردی پروژه تونل نیایش

 ۲۸ دی ۱۳۹۶
 599 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارزیابی تأثیر طول گام حفاری وفاصله بهینه جبهه کارهای مختلف حفاری بر میزان نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ی با استفاده از روش عددی اجزاء محدود (مطالعه موردی تونل ملت)

 ۲۷ دی ۱۳۹۶
 606 بازدید

مقاله مقاله کامل درمورد بتن ریزی در هوای گرم ایران

 ۲۷ دی ۱۳۹۶
 602 بازدید

مقاله بررسی رفتار الیاف و تاثیر آن در کنترل ترک هاى بتن

 ۲۶ دی ۱۳۹۶
 589 بازدید

مقاله بتن سبک و اثر م یکروسیلیس در افزایش مقاومت آن

 ۲۶ دی ۱۳۹۶
 662 بازدید

مقاله بتن هبلکس

 ۲۴ دی ۱۳۹۶
 585 بازدید

مقاله معماری ارگانیک

 ۲۴ دی ۱۳۹۶
 571 بازدید

مقاله بررسی رفتار و خصوصیات بتن اسفنجی

 ۲۴ دی ۱۳۹۶
 621 بازدید

ماکرون لزوم احترام گذاشتن به برجام را به نتانیاهو یادآوری کرد

 ۲۳ دی ۱۳۹۶
 576 بازدید

مقاله کاربرد پوششهای صنعتی در نفوذناپذیری بتن