:: دسته: بانک مقالات

 ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
 30 بازدید

نصرالله: کل منطقه در کانون جنگ نفتی و گازی قرار گرفته است/ لبنانی‌ها در جنگ انرژی با اسرائیل، متحد باشند

 ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
 42 بازدید

دانلود رایگان مقاله طراحی وساخت مغار پمپاژ تونل انتقال آب گلاب – تحلیل پایداری وانتخاب سیستم نگهداری

 ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
 41 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پوشش نهایی سازه های زیر زمینی در مقابل بارهای ناشی از زلزله مطالعه موردی: تیپ یک لاینیگ تونل های دوقلوی شبلی

 ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 28 بازدید

دانلود رایگان مقاله تاثیر شرایط زهکشی بر توزیع فار آب حفره ای وتنش های پوشش در تونل های زی سطح آب زیر زمینی

 ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 26 بازدید

دانلود رایگان مقاله طراحی بهینه ی سیستم های پایدار سازی تونل با استفاده از الگوریتم زنتیک

 ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
 56 بازدید

خیز ایران و پاکستان برای جهش مبادلات تجاری / تهران و اسلام آباد به مبادلات ۵ میلیارد دلاری چشم دوختند

 ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
 34 بازدید

دانلود رایگان مقاله طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یک تونل نقره کمر به روش عددی تفاضل محدود(نرم افزار FLAC3D)

 ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
 35 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارزیابی نواحی مچاله شونده بحرانی وتخمین باوارده بر سیستم نگهداری در تونل انتقال آب DZ کرمانشاه با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی

 ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
 54 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه و نهایی تونل راه آهن سریع السیر قم – اصفهان

 ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
 55 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری وتعیین سامانه ی نگهداری مغارهای ذخیره سازی نفت خام گناوه

 ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
 68 بازدید

لاوروف:رفتار آمریکا در برابر ایران مغرضانه است

 ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
 57 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری تونل های انحراف آب سد مشمپا زنجان با روش المان های مجزا

 ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
 59 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI

 ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
 43 بازدید

دانلود رایگان مقاله تعیین ضخامت بهینه شاتکریت براساس پارامترهای طراحی سیستم نگهداری موقت تونل

 ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
 44 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل نیرو های داخلی پوشش تونل با تأکید براندر کنش زمین – پوشش

 ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
 65 بازدید

دانلود رایگان مقاله تعیین ضخامت بهینه شاتکریت براساس پارامترهای طراحی سیستم نگهداری موقت تونل

 ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
 68 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل نیرو های داخلی پوشش تونل با تأکید براندر کنش زمین – پوشش

 ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
 78 بازدید

حمله توپخانه‌ای ارتش سوریه علیه نیروهای ترکیه

 ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
 57 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری تونل کلات با استفاده از روش های تجربی و المان محدود

 ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
 56 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری سه بعدی تونل MAT با استفاده از روش اجزای گسسته

 ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
 87 بازدید

دانلود رایگان مقاله طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتار نگاری

 ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
 84 بازدید

دانلود رایگان مقاله مقایسه تحلیل پایداری تونل آبرسانی نیروگاه سیاه بیشه با استفاده از روشهای عددی

 ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 90 بازدید

آمریکا باید دیدگاه خود را در قبال ایران و برجام تغییر دهد

 ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
 90 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی گسترش ناحیه ترک خورده رد اطراف مقاطع حفاری بر اثر انفجار وتاثیر آن بر پایداری سازه

 ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
 88 بازدید

دانلود رایگان مقاله پیش بینی محدوده تأثیر هیدروژئولوژیکی ناشی از حفاری تونل انتقال آب سبز کوه

 ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
 98 بازدید

دانلود رایگان مقاله محاسبه ضخامت ناحیه آسیب دیده از انفجار با استفاده از روش های تجربی، آزمایش بار گذاری صفحه ای و ژئورادار

 ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
 73 بازدید

دانلود رایگان مقاله اندر کنش سازه – خاک تحت بار گذاری لرزه ای ایستگاه مترو

 ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
 108 بازدید

دانلود رایگان مقاله اجرای تونلهای پوش وکند در محیطهای شهری «مطالعه موردی: تونل راه آهن تهران – تبریز»

 ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
 104 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی اجرای ترزیق تماسی در تونل انتقال آب کاشان در شرایط آبدار

 ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
 102 بازدید

دانلود رایگان مقاله اجرای تونلهای پوش وکند در محیطهای شهری «مطالعه موردی: تونل راه آهن تهران – تبریز»

 ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
 105 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی متدولوژی اجرای سازه های زیر زمینی به روش پیشرفته (Top-Donw Method)

 ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
 111 بازدید

دانلود رایگان مقاله عملکرد دوغاب در حفاری با TBM در زمین های نرم

 ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
 108 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی متدولوژی اجرای سازه های زیر زمینی به روش پیشرفته (Top-Donw Method)

 ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
 110 بازدید

دانلود رایگان مقاله عملکرد دوغاب در حفاری با TBM در زمین های نرم

 ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
 137 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی وتعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دو سپرس در تونل انتقال آب سبز کوه

 ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
 123 بازدید

دانلود رایگان مقاله تأثیر حفاری چند مرحله ای تونلهای در توده سنگ ضعیف بر مباحث فنی واقتصادی ونمود آن در مقوله مهندسی ارزش

 ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
 150 بازدید

دانلود رایگان مقاله پیش بینی لرزش هوای ناشی از انفجار های زیر زمینی با هدف افزایش ایمنی انفجار

 ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
 144 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی انواع فروچاله های توده گچساران عنبل و روش انسداد و تحکیم آنها

 ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
 166 بازدید

ساینس مانیتور: آمریکا در موضع بسیار ضعیفی قرار گرفته است

 ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
 172 بازدید

دانلود رایگان مقاله مقایسه روشهای کف برداری تونلهای آبرسان سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا

 ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
 156 بازدید

دانلود رایگان مقاله روشی نوین با توجه فنی اقتصادی برای اجرای سازه های زیر زمینی در ایران

 ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
 166 بازدید

دانلود رایگان مقاله روش های نوین حفر وساخت فضاهای بزرگ زیر زمینی در زمین های سست شهری با نگرش بر روش قوس سلولی

 ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
 155 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارایه روش های بهینه انفجار در تونل های کوچک مقطع با بررسی موردی تونل انتقال آب سمنان

 ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
 165 بازدید

آمریکا خویشتنداری ترکیه را خواستار شد

 ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
 146 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی اجرای گالری ضد ریزش بمنظور عبور ایمن از ترانشه های ناپایدار

 ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
 158 بازدید

دانلود رایگان مقاله تکنولوژی کاربری مغارهای سنگی پوششی برای ذخیره سازی گاز طبیعی

 ۳۰ دی ۱۳۹۶
 171 بازدید

دانلود رایگان مقاله امکان سنجی استفاده از معادن زیر زمینی متروکه به عنوان سازه های پدافند غیر عامل

 ۲۸ دی ۱۳۹۶
 148 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارزیابی تاثیرات هندسه و وزن ساختمان بر نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزاء محدود – مطالعه موردی پروژه تونل نیایش

 ۲۸ دی ۱۳۹۶
 153 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارزیابی تأثیر طول گام حفاری وفاصله بهینه جبهه کارهای مختلف حفاری بر میزان نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ی با استفاده از روش عددی اجزاء محدود (مطالعه موردی تونل ملت)

 ۲۷ دی ۱۳۹۶
 168 بازدید

مقاله مقاله کامل درمورد بتن ریزی در هوای گرم ایران

 ۲۷ دی ۱۳۹۶
 166 بازدید

مقاله بررسی رفتار الیاف و تاثیر آن در کنترل ترک هاى بتن

 ۲۶ دی ۱۳۹۶
 165 بازدید

مقاله بتن سبک و اثر م یکروسیلیس در افزایش مقاومت آن

 ۲۶ دی ۱۳۹۶
 202 بازدید

مقاله بتن هبلکس

 ۲۴ دی ۱۳۹۶
 185 بازدید

مقاله معماری ارگانیک

 ۲۴ دی ۱۳۹۶
 170 بازدید

مقاله بررسی رفتار و خصوصیات بتن اسفنجی

 ۲۴ دی ۱۳۹۶
 202 بازدید

ماکرون لزوم احترام گذاشتن به برجام را به نتانیاهو یادآوری کرد

 ۲۳ دی ۱۳۹۶
 177 بازدید

مقاله کاربرد پوششهای صنعتی در نفوذناپذیری بتن

 ۲۳ دی ۱۳۹۶
 176 بازدید

مقاله شرح کامل مسائل اجرایی بتن سبکدانه سازه ای

 ۱۹ دی ۱۳۹۶
 230 بازدید

مقاله مبانی بتن

 ۱۹ دی ۱۳۹۶
 195 بازدید

مقاله معماری درونگرا

 ۱۷ دی ۱۳۹۶
 232 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی بتن مسلح به الیاف فولادی

 ۱۷ دی ۱۳۹۶
 244 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی امکان سنجی کاربرد الیاف فولادی در تولید قطعات بتنی پروژه تونل قمرود

 ۱۱ دی ۱۳۹۶
 206 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی اثر پارامترهای هندسی بر نشست سطحی حاصل از حفاری تونل در محیط های شهری – مطالعه موردی:خط ۲ متروی مشهد

 ۱۱ دی ۱۳۹۶
 198 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی تأثیر حفاری تونل متروی خط ۷ بر تونل فاضلاب شرق تهران

 ۰۹ دی ۱۳۹۶
 230 بازدید

دانلود رایگان مقاله آنالیز ریسک نشست وتعیین کلاس ریسک برای ساختمانهای مابین ایستگاه های شماره۱۱ و۱۲ خط یک تونل های دو قلوی شهری تبریز

 ۰۹ دی ۱۳۹۶
 227 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل نشست ساختمانهای مابین ایستگاه های شماره۱۱و ۱۲خط یک قطار شهری تبریز با در نظر گرفتن ۲نوع فشار ترزیق ملات ومقایسه نتایج آنها به منظور انتخاب فشار مناسب حفاری

 ۰۵ دی ۱۳۹۶
 245 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی اثر اندر کنش تونل وسازه بر رفتار ابنیه روزمینی مجاور در حین حفاریتونل ها در محیط شهری

 ۰۵ دی ۱۳۹۶
 235 بازدید

دانلود رایگان مقاله ارزیابی تونلسازی در زمینهای نرم وتأثیر آن بر نشست ساختمانهای مجاور

 ۰۲ دی ۱۳۹۶
 250 بازدید

درخواست کاخ سفید از شورای امنیت برای محکوم کردن ایران

 ۰۲ دی ۱۳۹۶
 241 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی نشست زمین ناشی از حفاری مرحله ای تونل های دو قلوی شهری به روش تجربی وعددی – مطالعه موردی تونل امیر کبیر

 ۰۲ دی ۱۳۹۶
 222 بازدید

دانلود رایگان مقاله مدلسازی سه بعدی تونل ها متقاطع وبزرگ مقطع (مطالعه موردی : تقاطع خط۷و۳ متروی تهران)

 ۲۸ آذر ۱۳۹۶
 258 بازدید

دانلود رایگان مقاله استفاده از روش های تحلیلی وعددی برای تخمین نشست سطح زمین ناشی از حفاری مکانیزه قطعه شرقی – غربی تونل خط هفت متروی تهران

 ۲۸ آذر ۱۳۹۶
 294 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایدار ایستگاه O7خط هفت متروی تهران و بررسی حوزه تاثیر آن

 ۲۵ آذر ۱۳۹۶
 259 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل عددی عملیات لوله رانی به روش میکروتونلینگ در خاکهای ناهمگن

 ۲۵ آذر ۱۳۹۶
 258 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی ارتباط بین نرخ ترزیق عامل عمل آوری خاک با نرخ نفوذ در EPB-TBM خط ۷ متروی تهران

 ۲۳ آذر ۱۳۹۶
 260 بازدید

دانلود رایگان مقاله مقایسه حداقل فشار لازم برای نگهداری سینه کار تونل با ماشین حفاری EPBبه وسیله روش تحلیلی – تجربی وعددی (مطالعه موردی : خط هفت متروی تهران (قطعه شمالی – جنوبی))

 ۲۳ آذر ۱۳۹۶
 253 بازدید

دانلود رایگان مقاله تونلسازی مکانیزه در شرایط بحران آب وگاز، مطالعه موردی؛ تونل بلند زاگرس

 ۲۰ آذر ۱۳۹۶
 264 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی تأثیر پارامتر های زمین شناسی وخصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ بر راندمان رودهدر – مطالعه موردی: تونل انتقال آب کاشان

 ۲۰ آذر ۱۳۹۶
 272 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی تأثیر پارامتر های زمین شناسی وخصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ بر راندمان رودهدر – مطالعه موردی: تونل انتقال آب کاشان

 ۱۸ آذر ۱۳۹۶
 278 بازدید

دانلودرایگان مقاله قابهای ممان گیر با تیرهای خرپایی ویژه

 ۱۸ آذر ۱۳۹۶
 282 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل غیر خطی تیرهای خمیده به روش اجزاء محدود

 ۱۳ آذر ۱۳۹۶
 278 بازدید

دانلود رایگان مقاله مدل سازی مکانیزم شکست سازه ای با استفاده از ماکارونی

 ۱۳ آذر ۱۳۹۶
 280 بازدید

دانلود رایگان مقاله رفتار سازه ای ستونهای CFT و روشهای تحلیل آن

 ۱۲ آذر ۱۳۹۶
 293 بازدید

دانلود رایگان مقاله کنترل رسوبات در سدهای انحرافی رودخانه ها

 ۱۲ آذر ۱۳۹۶
 280 بازدید

دانلود رایگان مقاله ترمیم وتقویت سازه های بتنی توسط دیوار برشی فولادی

 ۰۷ آذر ۱۳۹۶
 296 بازدید

دانلود رایگان مقاله دلایل تخریب وروشهای حفاظت سازه های دریایی مجاور خلیج فارس

 ۰۷ آذر ۱۳۹۶
 305 بازدید

دانلود رایگان مقاله کاربرد کامپوزیت ها در سازه های ساحلی و دریایی

 ۰۴ آذر ۱۳۹۶
 310 بازدید

دانلود رایگان مقاله استفاده از شمعهای بتنی پیش تنیده سانتریفوژ در سازه های دریایی

 ۰۴ آذر ۱۳۹۶
 300 بازدید

دانلود رایگان مقاله استفاده بهینه از کیسونها در سازه های دریایی

 ۰۲ آذر ۱۳۹۶
 309 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی رفتار سرریز تحت افزایش سیلاب با استفاده از روش محاسبه ای دینامیک سیلات

 ۰۲ آذر ۱۳۹۶
 386 بازدید

دانلود رایگان مقاله مدل سازی هیدرولیک جریان در آبگیری های کفی با استفاده ازروش تفاضل محدود

 ۰۱ آذر ۱۳۹۶
 325 بازدید

دانلود رایگان مقاله سدهای زیر زمینی

 ۰۱ آذر ۱۳۹۶
 391 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی رسوبگذاری در کانالهای دسترسی بنادر تحت اثر عبور جریان وموج

 ۲۷ آبان ۱۳۹۶
 319 بازدید

دانلود رایگان مقاله طراحی پارکینگ های طبقاتی فولادی با تاکید بر رفتار لرزه ای

 ۲۵ آبان ۱۳۹۶
 362 بازدید

دانلود رایگان مقاله تحلیل سازه ای ساختمان های آسیب دیده زلزله بم

 ۲۴ آبان ۱۳۹۶
 330 بازدید

دانلود رایگان مقاله اصول کلی در طرح واجرای ساختمانهای روستائی در مناطق زلزله خیز

 ۲۳ آبان ۱۳۹۶
 403 بازدید

دانلود رایگان مقاله بهینه سازی پستهای قدیمی با استفاده از پیاده سازی سیستم اتوماسیون پست

 ۲۳ آبان ۱۳۹۶
 402 بازدید

دانلود رایگان مقاله برآورد بلند مدت بار شبکه های توزیع با استفاده از منطق فازی

 ۲۲ آبان ۱۳۹۶
 334 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی زلزله بم و رفتار سازه های مختلف موجود در بم

 ۲۲ آبان ۱۳۹۶
 342 بازدید

دانلود رایگان مقاله کنترل فعال سازه ها با رویکرد فازی:تئوری وعملکرد

 ۲۱ آبان ۱۳۹۶
 336 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی رفتار و طراحی لرزه ای دیوار برشی فلزی مرکب

 ۲۰ آبان ۱۳۹۶
 311 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی تاثیر زلزله بر سازه ها و تاسیسات زیر زمینی

 ۱۷ آبان ۱۳۹۶
 347 بازدید

دانلود رایگان مقاله کاربرد تبدیلات موجک در پردازش امواج زلزله

 ۱۷ آبان ۱۳۹۶
 346 بازدید

دانلود رایگان مقاله کنترل پاسخ لرزه ای سازه ای سازه ها با استفاده از میراگر جرم هماهنگ شده

 ۱۶ آبان ۱۳۹۶
 345 بازدید

دانلود رایگان مقاله بررسی علل ریزش دیواره حوضچه های پرورش ماهی وراههای پیشگیری از آن