صفحه نخست روزنامه های صبح ایران

عصر ایرانیان ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

عصر ایرانیان ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند ...

شهروند ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

شهروند ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند ...

تجارت ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

تجارت ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند...

ایران ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

ایران ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند ...

اطلاعات ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

اطلاعات ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند ...

ابرار ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

ابرار ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند ...

آفتاب یزد ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

آفتاب یزد ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند...

عصر ایرانیان ، دوشنبه ۲۱ اسفند

عصر ایرانیان ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

شهروند ، دوشنبه ۲۱ اسفند

شهروند ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

جوان ، دوشنبه ۲۱ اسفند

جوان ، دوشنبه ۲۱ اسفند ...

تجارت ، دوشنبه ۲۱ اسفند

تجارت ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

ایران ، دوشنبه ۲۱ اسفند

ایران ، دوشنبه ۲۱ اسفند ...

اطلاعات ، دوشنبه ۲۱ اسفند

اطلاعات ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

ابرار ، دوشنبه ۲۱ اسفند

ابرار ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

آفتاب یزد ، دوشنبه ۲۱ اسفند

آفتاب یزد ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

کیهان ، دوشنبه ۲۱ اسفند

کیهان ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

رسالت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

رسالت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

حمایت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

حمایت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ...

جهان صنعت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

جهان صنعت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

اقتصاد پویا ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

اقتصاد پویا ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ...

افکار ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

افکار ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

اعتماد ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

اعتماد ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ...

ابتکار ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

ابتکار ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

عصر ایرانیان ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

عصر ایرانیان ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

شهروند ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

شهروند ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ...

جوان ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

جوان ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

تجارت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

تجارت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ...

ایران ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

ایران ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ...

اطلاعات ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

اطلاعات ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

آفتاب یزد ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

آفتاب یزد ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

ابرار ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

ابرار ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

عصر ایرانیان ، دوشنبه ۱۴ اسفند

عصر ایرانیان ، دوشنبه ۱۴ اسفند ...

شهروند ، دوشنبه ۱۴ اسفند

شهروند ، دوشنبه ۱۴ اسفند...

جوان ، دوشنبه ۱۴ اسفند

جوان ، دوشنبه ۱۴ اسفند ...

تجارت ، دوشنبه ۱۴ اسفند

تجارت ، دوشنبه ۱۴ اسفند...

ایران ، دوشنبه ۱۴ اسفند

ایران ، دوشنبه ۱۴ اسفند...

اطلاعات ، دوشنبه ۱۴ اسفند

اطلاعات ، دوشنبه ۱۴ اسفند...

ابرار ، دوشنبه ۱۴ اسفند

ابرار ، دوشنبه ۱۴ اسفند...

آفتاب یزد ، دوشنبه ۱۴ اسفند

آفتاب یزد ، دوشنبه ۱۴ اسفند...

عصر ایرانیان ، شنبه ۱۲ اسفند

عصر ایرانیان ، شنبه ۱۲ اسفند...

شهروند ، شنبه ۱۲ اسفند

شهروند ، شنبه ۱۲ اسفند...

جوان ، شنبه ۱۲ اسفند

جوان ، شنبه ۱۲ اسفند...

تجارت ، شنبه ۱۲ اسفند

تجارت ، شنبه ۱۲ اسفند...

ایران ، شنبه ۱۲ اسفند

ایران ، شنبه ۱۲ اسفند...

اطلاعات ، شنبه ۱۲ اسفند

اطلاعات ، شنبه ۱۲ اسفند ...

ابرار ، شنبه ۱۲ اسفند

ابرار ، شنبه ۱۲ اسفند ...

آفتاب یزد ، شنبه ۱۲ اسفند

آفتاب یزد ، شنبه ۱۲ اسفند...

جمهوری اسلامی ، شنبه ۱۲ اسفند

جمهوری اسلامی ، شنبه ۱۲ اسفند...

اعتماد ، شنبه ۱۲ اسفند

اعتماد ، شنبه ۱۲ اسفند...

آرمان امروز ، شنبه ۱۲ اسفند

آرمان امروز ، شنبه ۱۲ اسفند...

به گزارش استاد نیوز؛ عباس سلطانیان با تاکید بر اینکه دستورالعملی به عنوان شهریه در مدارس نمونه دولتی نداریم و ضوابط ثبت نام همانند مدارس دولتی و عادی است، اظهار داشت: دانش آموزانی که با کسب قبولی در این آزمون وارد پایه دهم می شوند، فعالیت آموزشی خود را از مهرماه آغاز می کنند و پیش از این کلاس های فوق برنامه ای برای آنها برگزار نخواهد شد.

وی ادامه داد: کلاس های فوق برنامه در مدارس نمونه دولتی در تابستان برای دانش آموزان پایه های ورودی پایه های یازدهم و دوازدهم برگزار شده و بابت آن وجه دریافت می شود اما برای دانش آموزان ورودی جدید، مدارس اجازه دریافت وجه تحت عنوان شهریه و یا فوق برنامه را ندارند.

مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کلاس های فوق برنامه و تقویتی پایه های ورودی یازدهم و دوازدهم نیز بر اساس قوانین و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و درخواست اولیا و دانش آموزان برگزار می شود، در پاسخ به این سوال که چرا برخی مدارس نمونه دولتی از خانواده ها برای فوق برنامه دانش آموزان ورودی پایه دهم وجه مطالبه می کنند نیز گفت: این کار قانونی نیست و خانواده ها در صورت مشاهده این موارد می توانند به اداره ارزیابی و عملکرد منطقه آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه کنند تا به درخواست آنها رسیدگی شود.

سلطانیان با اشاره به اینکه همانگونه که از نام کلاس های فوق برنامه مشخص است منظور کلاس های اختیاری است نه اجباری، اظهار داشت: دانش آموزانی که اسامی آنها در سامانه azmoon.medu.ir اعلام شده در مدت ۱۰ روز می توانند با همراه داشتن مدارک شناسنامه، کارنامه قبولی پایه هشتم و نهم و دیگر مدارک مورد نیاز به مدرسه محل پذیرش خود مراجعه کرده و ثبت نام کنند .

وی اضافه کرد: حضور نیافتن دانش آموزان پذیرفته شده برای ثبت نام به معنای انصراف آنها بوده و پس از پایان زمان ثبت نام و ارائه آمار از سوی این مدارس، افراد ذخیره اعلام خواهند شد.

گفتنی است؛ نتایج آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی هشتم مرداد اعلام شد.

آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی با شرکت ۲۴۲ هزار داوطلب یازدهم خردادماه برگزار شد که از این تعداد ۶۳ هزار و ۵۹۸ دانش آموز برای ثبت نام در این مدارس پذیرفته شده اند که از این تعداد ۵۵ هزار و ۶۹۲ دانش آموز در شاخه نظری و ۷ هزار و ۹۰۶ دانش آموز نیز در شاخه فنی و حرفه ای ادامه تحصیل می دهند.

منبع؛ ایرنا