دانلود رایگان مقاله شناسایی، بررسی ومقایسه نرم افزار های اصلی مورد استفاده برای زمان بندی وسیله نقلیه ورانندگان سیستم حمل ونقل همگانی

download

رمز فایل:www.jozveha.com

چکیده مقاله:

حمل ونقل همگانی از جمله راهکارهای مهم و تاثیرگذار در حل مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگ به شمار می آید. از جمله مهمترین ویژگی های حمل ونقل همگانی کارا، قابلیت اطمینان کاربران به آن است. جلبرضایت مسافرین وبهبود کیفیت خدمات سیستم حمل ونقل همگانی به زمان بندی دقیق و مطمئن و کنترل کارکرد خدمات وابسته است. زمانبندی مسیرهای ثابت در حمل ونقل همگانی فرایندی پیچیده است کهاقدامات تحلیلی مختلفی را دربرمی گیرد. گسترش شهرها و رشد سفرهای شهری موجب گسترش مدهای مختلف حمل ونقل همگانی و افزایشتعداد ناوگان شده است و امکان برنامه ریزی و زمان بندی بصورت دستیو سنتی را از بین برده است. لذا سازمان های حمل ونقلی اکثر ابرشهرها از نرم افزارهای موجود در این زمینهاستفاده می کنند. در این مقاله به بررسی نرم افزارهایTRAPEZE و HASTUS به عنوان مهمترین ابزارهای موجود و موارد مختلف استفاده ازآانها پرداخته شده است. این نرم افزارها هم اکنون در بیشترسازمانهای حمل ونقلی کشورهای پیشرفته به کار میروند و موجب صرفه جویی عمده در وقت و هزینه می-شوند. در پایان با مقایسه آنها، مزایای هرکدام ذکر شده است.

ارسال دیدگاه