دانلود رایگان مقاله تأثیر حمل ونقل غیر موتوری در توسعه پایدار شهری (فلکه دوم صادقیه تا پل ستارخان)

download

رمز فایل:www.jozveha.com

چکیده مقاله:

پیاده روی بعنوان یکی از مهمترین گونه های حمل و نقل دارای مزایای متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است. از سویی دیگر، تشویق به حرکت پیاده و ایجاد تسهیلات مرتبط از چندین دهه ی پیش موردتوجه جوامع پیشرو قرار گرفته در حالیکه پیاده روی در کشور ما حتی به عنوان روشی از حمل و نقل ناشناخته مانده است. از همین رو، در این پژوهش تلاش بر این بوده که با توجه به اهمیت فعالیت خرید وهمچنین نقشپیاده روی در بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان، به بررسی و ساماندهی فضای حرکت پیاده در محدوده ی فلکه دوم صادقیه تا پل ستارخان (منطقه ۲ تهران)، که در حال حاضر وضعیت نامتناسب معابر این محور، امنیت و سلامت عابرین پیاده (خصوصا کودکان، سالخوردگان و معلولین) را تهدید می کند، پرداخته شود. هدف اصلی چنین مباحثی در حوزه مطالعات برنامه ریزی و مدیریت شهری ساماندهی اینگونه فضاهایناهمگن و برنامه ریزی نشده به گونه ای که تحولات حاصل موجب افزایش ارتباط ها و تقویت تعاملات اجتماعی شهروندان و سرمایه گذاری های بیشتر بخش خصوصی، آرام سازی ترافیکپیاده و سواره و توجه بیشتر به تمامی عوامل مخل سلامت انسان در فضاهای عمومی شهر (مانند: آلودگی های هوا، صوتی و بصری) در محور مورد مطالعه می باشد که پس از مرور مفاهیم و نظریات مرتبط و تجارب جهانی در اینحوزه، با بررسی نمونه موردی که به لحاظ تجاری تقریبا قوی ولی در عین حال از سرزندگی کافی برخوردار نمی باشد، در انتهای پژوهش به پاسخ سوالات تحقیق و اثبات فرضیه ها پرداخته شده است.

ارسال دیدگاه