دانلود رایگان مقاله ارائه یک صرح مهندسی ارزش در پروژه پل طبقاتی بزرگراه صدر

download

رمز فایل:www.jozveha.com

چکیده مقاله:

مهندسی ارزش یکی از ابزارهای مؤثر برای دستیابی به اجرای طرحها با کمترین هزینه، همراه با اطمینانبخشی طرح، سودمندی، قابلیت تعمیر و نگهداری و حفظ جنبههای زیبایی کار است. در سالهای اخیر، شهرداری تهران اقدام به تعریف پروژه افزایش ظرفیت بزرگراه صدر کرده است. این پروژه بالغ بر ۷ کیلومتر پل طبقاتی دو جهته است که با توجه به شرایط بزرگراه صدر دارای هزینه و حساسیت بالایی است. در این مقاله به ارائه طرح و ایدهای پرداخته شده است که باعث میگردد علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه اجرائی، زمان پروژه و طول پل بمیزان ۰۷۱۱ متر، موجب حفظ کارائی پروژه شده و حتی دارای عملکرد بهتری نسبت به شرایط اولیه باشد. این طرح در قالب مهندسی ارزش ارائه شده است منتهی لازم است تا فازهای هفتگانه مهندسی ارزش در خصوص این ایده اجرا گردد که در نهایت به نتیجه مطلوبی نائل آید. صرفهجوئی در هزینه ساخت و زمان اجرای این پروژه عظیم به میزان ۵۲ درصد، از مهمترین فواید نگاه مهندسی ارزش بصورت طرح ارائه شده در این مقاله میباشد.

ارسال دیدگاه