سایز متن   /

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اشاره به وجود ۵ دانشگاه کشور برای اولین‌بار در لیست دانشگاه‌های برتر دنیا گفت: اطلاعات پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI) نشان می‌دهد که تعداد دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به ۵۰ دانشگاه رسید.

به گزارش استاد نیوز، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود: پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI)  فهرست دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر را هر دو ماه یکبار روزآمد می‌کند و به معرفی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا می‌پردازد.

دهقانی اظهار کرد: رشد کیفیت تولیدات علمی کشور مهمترین عامل افزایش تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در جمع موثرترین‌ها است. رشد کیفیت تولیدات علمی یکی از مهمترین عوامل دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان اولین بند از سیاست‌های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.

سرپرست ISC گفت: دانشگاه‌های بین‌المللی امام خمینی (ره)، صنعت نفت، شهرکرد، مازندران و محقق اردبیلی برای اولین بار در فهرست دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

وی افزود: در خرداد ماه ۱۳۹۴ بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم نشان داد که ۳۰ دانشگاه/پژوهشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. در آبان ماه ۱۳۹۴ با رشد کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به ۳۳ مورد افزایش یافت. این رقم در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۳۵ رسید. در دی ماه ۱۳۹۵ بررسی برترین‌ها در ESI نشان داد که این رقم به ۴۳ مورد رسید. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به ۴۵ مورد رسید. در آخرین بررسی صورت گرفته مشخص شد که تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به ۵۰ مورد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی، ۴ پژوهشگاه، ۲۲ دانشگاه جامع، ۱۰ دانشگاه صنعتی و دو دانشگاه غیرمتمرکز در جمع موثرترین‌های دنیا قرار گرفتند.

در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، ایران، کرمان، بقیهالله (عج)، مازندران، زاهدان و کردستان در جمع موثرترین‌ها قرار گرفتند.

در بین پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، انستیتوپاستورایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و جهاد دانشگاهی در بین مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

در بین دانشگاه‌های جامع، دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، اصفهان، رازی، گیلان، بوعلی سینا، کاشان، شهیدباهنرکرمان، ارومیه، سمنان، یزد، یاسوج، الزهرا (س)، خلیج فارس، شهرکرد، مازندران، بین‌المللی امام خمینی(ره) و محقق اردبیلی در بین موثرین‌های دنیا جای گرفتند.

در بین دانشگاه ‌های صنعتی کشور، دانشگاه امیرکبیر، شریف، علم و صنعت ایران، اصفهان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نوشیروانی بابل، شاهرود، سهند و شیراز با حفظ جایگاهشان در مقام دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا باقی ماندند و دانشگاه صنعت نفت در مجموع دانشگاه‌های برتر قرار گرفت.

در بین دانشگاه‌های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور در جمع موثرترین های دنیا باقی ماندند.

نوع دانشگاه

نام دانشگاه

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت استناد به مقاله

رتبه تعداد مدارک

رتبه تعداد استنادها

رتبه نسبت استناد به مقاله

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

۳۹۰۳۸ ۲۱۲۸۶۲ ۵٫۴۵ ۱ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور

۳۳۷۱ ۲۱۱۱۷ ۶٫۲۶ ۲ ۲ ۱

صنعتی

دانشگاه صنعتی شریف

۱۲۰۳۰ ۱۰۶۵۳۶ ۸٫۸۶ ۲ ۱ ۱

دانشگاه امیرکبیر

۱۲۶۳۲ ۸۸۱۶۳ ۶٫۹۸ ۱ ۲ ۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۸۹۹۷ ۷۹۴۴۳ ۸٫۸۳ ۳ ۳ ۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

۸۹۴۷ ۶۲۰۵۷ ۶٫۹۴ ۴ ۴ ۶

خواجه نصیرالدین طوسی

۴۷۶۷ ۲۹۴۵۵ ۶٫۱۸ ۵ ۵ ۸

صنعتی نوشیروانی بابل

۲۱۷۲ ۱۹۰۵۶ ۸٫۷۷ ۶ ۶ ۳

دانشگاه صنعتی سهند

۱۵۷۰ ۹۷۹۲ ۶٫۲۴ ۸ ۷ ۷

دانشگاه صنعتی شیراز

۱۲۱۱ ۹۲۶۵ ۷٫۶۵ ۹ ۸ ۴

دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۶۱۸ ۹۱۸۵ ۵٫۶۸ ۷ ۹ ۱۰

دانشگاه صنعت نفت

۱۰۷۱ ۶۱۵۴ ۵٫۷۵ ۱۰ ۱۰ ۹

جامع

دانشگاه تهران

۲۱۷۷۶ ۱۵۶۳۲۹ ۷٫۱۸ ۱ ۱ ۱۰

دانشگاه تربیت مدرس

۱۲۳۲۴ ۹۶۷۸۶ ۷٫۸۵ ۲ ۲ ۷

دانشگاه شیراز

۸۱۷۸ ۶۲۵۴۶ ۷٫۶۵ ۳ ۳ ۸

دانشگاه تبریز

۶۴۵۴ ۴۷۴۳۶ ۷٫۳۵ ۵ ۴ ۹

دانشگاه فرودسی مشهد

۷۶۷۰ ۴۴۷۲۷ ۵٫۸۳ ۴ ۵ ۱۹

دانشگاه شهید بهشتی

۶۳۶۱ ۴۳۹۸۳ ۶٫۹۱ ۶ ۶ ۱۱

دانشگاه رازی

۳۴۵۹ ۲۷۳۶۴ ۷٫۹۱ ۸ ۷ ۶

دانشگاه بوعلی سینا

۳۱۷۷ ۲۷۲۵۱ ۸٫۵۸ ۱۰ ۸ ۳

دانشگاه اصفهان

۴۳۲۱ ۲۵۹۱۴ ۶ ۷ ۹ ۱۷

دانشگاه کاشان

۲۸۶۷ ۲۳۸۱۹ ۸٫۳۱ ۱۱ ۱۰ ۴

دانشگاه گیلان

۳۳۹۸ ۱۹۹۵۶ ۵٫۸۷ ۹ ۱۱ ۱۸

دانشگاه یاسوج

۱۵۲۰ ۱۶۴۹۹ ۱۰٫۸۵ ۱۷ ۱۲ ۱

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۶۵۶ ۱۵۳۵۰ ۵٫۷۸ ۱۲ ۱۳ ۲۰

دانشگاه یزد

۲۱۹۴ ۱۴۷۱۴ ۶٫۷۱ ۱۵ ۱۴ ۱۲

دانشگاه مازندران

۲۱۷۱ ۱۴۲۴۸ ۶٫۵۶ ۱۶ ۱۵ ۱۳

دانشگاه سمنان

۲۳۱۵ ۱۴۰۸۹ ۶٫۰۹ ۱۴ ۱۶ ۱۶

دانشگاه ارومیه

۲۵۰۲ ۱۱۹۹۹ ۴٫۸ ۱۳ ۱۷ ۲۲

دانشگاه الزهرا (س)

۱۴۳۰ ۱۱۵۲۵ ۸٫۰۶ ۱۸ ۱۸ ۵

دانشگاه خلیج فارس

۹۸۷ ۹۵۵۴ ۹٫۶۸ ۲۲ ۱۹ ۲

دانشگاه محقق اردبیلی

۱۳۱۹ ۸۲۹۵ ۶٫۲۹ ۱۹ ۲۰ ۱۵

بین المللی امام خمینی(ره)

۱۱۰۰ ۷۰۴۴ ۶٫۴ ۲۱ ۲۱ ۱۴

دانشگاه شهرکرد

۱۲۶۴ ۶۸۴۹ ۵٫۴۲ ۲۰ ۲۲ ۲۱

پژوهشگاه/مرکز تحقیقاتی

پژوهشگاه دانش های بنیادی

۲۶۷۸ ۲۴۱۴۴ ۹٫۰۲ ۱ ۱ ۱

موسسه پاستور ایران

۲۰۶۴ ۱۷۵۸۹ ۸٫۵۲ ۲ ۲ ۲

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۱۲۹۲ ۱۰۹۹۴ ۸٫۵۱ ۴ ۳ ۳

جهاد دانشگاهی

۱۳۱۰ ۸۶۶۴ ۶٫۶۱ ۳ ۴ ۴

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸۳۷۹ ۱۳۹۷۲۴ ۷٫۶ ۱ ۱ ۳

علوم پزشکی شهید بهشتی

۷۸۴۰ ۴۸۸۴۶ ۶٫۲۳ ۲ ۲ ۷

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴۲۴۴ ۲۶۵۴۸ ۶٫۲۶ ۴ ۳ ۶

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۴۷۰۹ ۲۶۲۵۹ ۵٫۵۸ ۳ ۴ ۱۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳۷۸۵ ۲۴۳۸۱ ۶٫۴۴ ۶ ۵ ۴

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۴۱۵۵ ۲۳۷۵۸ ۵٫۷۲ ۵ ۶ ۹

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۲۰۶ ۱۳۸۰۲ ۴٫۳۱ ۷ ۷ ۱۲

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۶۹۸ ۱۰۶۷۶ ۶٫۲۹ ۸ ۸ ۵

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱۲۹۶ ۱۰۲۳۹ ۷٫۹ ۱۰ ۹ ۲

علوم پزشکی بقیهالله (عج)

۱۵۳۴ ۷۶۳۸ ۴٫۹۸ ۹ ۱۰ ۱۱

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۵۳۴ ۴۹۵۲ ۹٫۲۷ ۱۲ ۱۱ ۱

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۷۱۸ ۴۲۵۲ ۵٫۹۲ ۱۱ ۱۲ ۸

منبع:ایسنا

بازدید کننده گرامی : شما هم اکنون این خبر را در شبکه خبری تحلیلی استادنیوز مشاهده میکنید

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

دیدگاه ها (۲ دیدگاه)

 1. RonNall

  How Long Does Keflex Last http://cialtobuy.com – cialis Viagra Drug Interactions
  Cialis For Sale Onlone Priligy Usa Vente
  United Pharmacies Propecia cialis Cialis 10mg Side Effects

 2. RonNall

  Online Dutasteride 0.5mg Secure http://cialtobuy.com – viagra cialis Amoxicillin While Breastfeeding
  Viagra No Prescription Amitriptyline No Prescription Needed
  Wirkung Viagra Cialis cialis buy online Propecia Non Funziona

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

آرشیو چند رسانه ای
مافیای داروی ایران کیست؟/ طب سنتی در کشورهای پیشرفته
دروغ جهانگیری درباره احمدی نژاد/ دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را کجا برد؟
فقدان تخصص در شورای شهر؛ مدیریت شهری نیاز به تخصص جامع دارد
ارتشاء، روابط غیراصولی و رانت، سه بحران اساسی انتخابات شورای شهر

آرشیو کاریکاتور
ترامپ ، تایتانیک و توهم صلح جهانی
پارلمان عراق به همه پرسی جدایی اقلیم کردستان رای منفی داد
مزه مدیریت به حقوق نجومی شه!
شعله آتش نوبل بگیر برجان مسلمانان روهینگیا

آرشیو گزارش تصویری
مراسم سی و هشتمین سالگرد درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی
سفر ظریف به سوچی روسیه
دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر
مراسم رونمایی از امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضائیه

آرشیو