سایز متن   /

برای اینکه دولت و ملت بزرگ ایران بتواند به آرمان های انقلابی خود به طور کامل جامه عمل بپوشانند و در مسیر درست گام بردارند، بایستی به ترسیمات رهبری از آینده و آرمان‌های انقلاب گوش دل فرا دهند و با درک عمیق از آنها، به مسیر خود ادامه دهند.

به گزارش استادنیوز, همانطور که در یادداشت قبلی اشاره شد، حرکت انقلاب در مسیر درست و تعیین شده بدون نقشه راه، منجر به انحرافات عدیده ای می شود، چراکه انحراف همیشه یک امر عمدی نیست و ممکن است از روی غلط خوانی نقشه راه نیز اتفاق بیفتد. برای اینکه دولت و ملت بزرگ ایران بتواند به آرمان های انقلابی خود به طور کامل جامه عمل بپوشانند و در مسیر درست گام بردارند، بایستی  به ترسیمات رهبری از آینده و آرمان‌های انقلاب گوش دل فرا دهند و با درک عمیق از آنها، به مسیر خود ادامه دهند.

شایان ذکر است که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی بیست و هشتمین سالروز رحلت حضرت امام (ره) بسیاری از اصول و مبانی را با ذکر ویژگی هایی از امام (ره) برشمردند، که بسیار حائز اهمیت است. چرا که نشان می دهد برای ادامه راه باید به مبانی موجد انقلاب و آرمان‌های امام راحل بی هیچ کم و کاستی پایبند بود.

«هدف انقلاب تغییر این وضعیت بود که جامعه را تبدیل کند به یک جامعه با هویت، دارای استقلال، دارای اصالت، دارای خلاقیت، دارای حرف نو، این انقلاب اسلامی، یک چنین تحولی بود که امام بزرگوار به کمک مردم این انقلاب را به پیروزی رساند.»

در قسمت دوم این مطلب به تعدادی از اصول و مبانی انقلاب اسلامی که در سخنرانی های رهبر معظم انقلاب به آنها اشاره شده است می پردازیم.

۱- تمسک به اسلام ناب محمدی؛مرور جریان های سیاسی و اجتماعی دهه اول انقلاب نشان می‌دهد که گروه های سیاسی بسیاری در کشور و بخصوص دانشگاه ها فعال بودند و هر کدام سعی داشتند با اتکا به نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی غالباً بر ساخته اندیشمندان نظام سلطه، مسیر انقلاب را در جهت عقاید خود هموار سازند.

حضرت امام (ره) بدون توجه به انتقادهای به ظاهر روشنفکرمآبانه و با ایمان راسخ، تنها راه پیروزی و حفظ انقلاب را در تمسک به آموزه های اصیل اسلامی جستجو می کردند، از این رو «از جمله چیزهایی که امام (ره) به مردم ارائه می کرد اسلام بود، اسلام ناب، اسلام ناب محمدی. اسلام ناب یعنی اسلامی که نه اسیر و پایبند تحجر است و نه اسیر و پایبند التقاط است.»

بنابراین مهمترین اصل پیروزی حرکت امام(ره)  و رهبر معظم انقلاب ارائه آموزه های اصیل اسلامی بوده و هست.

۲- استقلال و آزادی؛ مرور تاریخ طولانی و پر فراز و نشیب و ملت ایران نشان می‌دهد که از هویت در کنار استقلال جزء جدانشدنی از تاریخ این ملت است. ایرانیان مسلمان ممکن است از کنار منافع اقتصادی به راحتی عبور کنند، اما قبول  مسئله ای به نام کاپیتولاسیون برایشان بسیار دشوارتر از فاصله طبقاتی در درون جامعه آنها است. ملت ایران تحمل حمایت دولت شان از غاصب حق و سرزمین مسلمانان را نداشت، بدین جهت ملاحظه می گردد که مخالفت با کاپیتولاسیون و حضور کارگزاران رژیم صهیونیستی در سرزمین ایران یکی از عوامل مهم در مبارزات امام (ره) و بسیج مردم در مبارزه با نظام خود فروخته پهلوی بود. امام (ره) آزادی و استقلال کشور را در خطر می‌دید؛

از اولین روزهای شروع نهضت اسلامی، یکی از شعارهای محوری انقلاب، استقلال و آزادی بود. مردم آزاده ایران و رهبری بزرگ آن تحمل زندگی در زیر سایه نظام سلطه و اطاعت از قدرت های استکباری را نداشتند، در نتیجه یکی از آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی رسیدن به استقلال و آزادی و حفظ عزت ملی بود که می‌توان گفت ملت ایران به خاطر ایستادگی بر روی این آرمان بزرگ خود، هزینه های زیادی را با جان و دل پذیرا شده اند که هنوز هم ادامه دارد. بعد از گذشت نزدیک به چهل سال حاضر نیستند کوچکترین خدشه ای به استقلال و آزادی آنها که با خون دل خوردن ها و شهادت بهترین جوانان این سرزمین به دست آمده، وارد شود و حفظ استقلال و آزادی و عزت ملی از اصول اصلی انقلاب در ادامه مسیر بوده و خواهد بود و باید تمام ارتباطات بین المللی براساس حفظ عزت، حکمت و استقلال ایران اسلامی پایه ریزی شود.

«عزت ملی خیلی برای یک کشور مهم است این عزت ملی فقط حرف هم نیست این ترجمه عملی در همه عرصه های زندگی، دارد.»

۳- جمهوریت و مردم سالاری دینی؛اولین ثمره انقلاب اسلامی  تاسیس الگوی حکومتی جمهوری اسلامی و فرو پاشی نظام دیکتاتوری موروثی بود، خواسته ای که می توان گفت مردم ایران از بدو  انقلاب مشروطیت دنبال آن بودند. از یکسو مردم مسلمان ایران به دنبال راهی برای حفظ دین در ظاهر و باطن جامعه خود بودند و از سوی دیگر از سالیان طولانی دیکتاتوری به ستوه آمده بودند و جمهوری اسلامی تحت رهبری ولایت فقیه تنها راهی بود که این دو خواست مهم را تحقق می بخشید. «از جمله‌ ی مبانی مطرح ‌شده‌ ی به ‌وسیله‌ ی امام و شعارهای امام بزرگوار، مسئله ‌ی مردم‌ سالاری بود؛ یعنی اختیار حاکمیت کشور در دست مردم باشد؛ مردم انتخاب کنند، مردم بخواهند، مردم اراده کنند؛ در همه ‌ی عرصه‌ های زندگی.»

امام (ره) اعتقاد قلبی به مردم داشت بنابراین به جای بسیاری از رهبران سیاسی که از طریق فعالیت های حزبی و گروهی سعی در پیشبرد اهداف خود دارند، آن بزرگوار پایه حرکتی خود را به حضور حداکثری مردم بنا نهاده بود. «این یک سؤالی است که چطور امام توانست این حرکت عظیم را به پیروزی برساند و این پیروزی را حفظ کند؛ سرّش به‌حسب موازین ظاهری این است که البتّه اراده‌ی الهی بود لکن اسباب ظاهریِ این پیروزی عبارت بود از اینکه امام توانست جامعه‌ی کشور را، همه‌‌ی آحاد مردم و به خصوص جوان ها را وارد صحنه کند.»

بنابراین همان طور که یکی از آرمان های امام (ره) تاسیس یک حکومت اسلامی با اتکا به مردم بود، از طریق به حرکت در آوردن همه اقشار جامعه و اعتماد به همه نیز این نهضت را تا پیروزی هدایت کرد و در نهایت نیز بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود علم به اینکه همه مردم مسلمان ایران گوش جان به فرمانش دارند، انتخاب نوع حکومت را نیز به خود مردم واگذار کرد و به مردم سالاری دینی از طریق خود مردم مشروعیت دینی و سیاسی بخشید.

۴- عدالت؛ خواسته ای است که شاید بتوان گفت قدمتی به اندازه خلقت انسان دارد و انسان ها برای رسیدن به یک نظام و جامعه ای که اداره آن بر مبنای عدالت باشد، تحولات اجتماعی را رقم می زنند.

حضرت امام (ره) نیز به سبب مشاهده بی عدالتی ها، تبعیض ها و فاصله طبقاتی غیر عادلانه در نظام دیکاتوری، تحمل سختی های تحمیل شده به مردم مسلمان ایران را نداشتند، لذا با تمام توان به مبارزه حق طلبانه و عدالت خواهانه برخاستند. «از جمله ‌ی مبانی اعلامی امام و شعارهای امام، … عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی بود؛»

امام برای کسب قدرت قیام نکرد، بلکه برای تحقق عدالت آن همه سختی زندان و تبعید را به جان خرید تا امت اسلامی را به سوی زندگی سعادتمند در سایه تحقق عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی رهنمون شود.

آنچه مسلم است عدالت در همه ابعاد آن به ویژه در حوزه عدالت اجتماعی از آرمان های بزرگ انقلاب بوده و کماکان یکی از خواسته های اصلی مردم و رهبری از دولت ها، تحقق این هدف بزرگ است و «مسئله “عدالت” جزو کلید واژه های اصلی است.»

۵-آرمان‌گرایی؛ شاید در نگاه اول این سوال به ذهن خطور کند که تمامی موارد ذکر شده  جزء آرمان ها و اصول انقلاب بوده است، اما نگاهی به بیان رهبر معظم انقلاب نشان می ‌دهد که وقتی آرمان گرایی در روح و جان جوانان و شهروندان جریان داشته باشد، همواره پای اهداف خود خواهند ایستاد و آمادگی فداکاری برای خواسته‌ های خود را دارند. لذا رهبر معظم انقلاب به صراحت یکی از اصول انقلاب اسلامی را “آرمان گرایی” معرفی کرده و فرمودند: «آرمان گرایی را فراموش نکنید. آرمان چیست؟ رسیدن به جامعه عادل، جامعه آزاد، جامعه پیشرفته، جامعه مومن، جامعه متعبر، جامعه متحد، جامعه قوی و مستحکم، جامعه مستقل؛ اینها آرمان هست.»

در واقع رهبر فرزانه انقلاب با این بیان به صورت خلاصه ضمن دعوت به آرمان گرایی، به صورت مؤجز و خلاصه، آرمان ‌هایی را نیز برشمرده اند که بایستی به عنوان اهداف انقلاب پیگیری شوند.

۶- عقلانیت؛یکی از اصولی که تا به امروز توانسته است در گذرگاه های خطرناک، انقلاب اسلامی را از انحراف مصون داشته وجه تمایز با دیگر حکومت های منطقه کند و آن را در مسیر خود نگه دارد، شجاعت خودباوری و عقلانیت است.

شاید به همین خاطر است که بسیاری از معاندین انقلاب اسلامی، تلاش دارند کنشگری انقلابی را رفتاری غیر عقلایی و به دور از واقعیت های داخلی و بین المللی قلمداد کنند. اما نگاهی به بیانات رهبری نشان می دهد که واقع بینی و عقلانیت جزو مبانی انقلاب اسلامی بوده است. با این تفاوت که باید عقلانیت را از نگاه آرمان های امام و انقلاب تعریف کرد که معظم له فرمودند:

« عقلانیت معنایش این است که انسان اصالت ها را بشناسد، عقلانیت تکیه به مردم است؛ عقلانیت تکیه به نیروی داخلی است؛ عقلانیت تکیه و توکل به خدای بزرگ است؛  عقلانیت در این نیست که انسان خود را بعد از رها شدن از چنبره قدرت آمریکا و استکبار، مجدداً نزدیک به آنها بکند.»

اگر عقلانیت و کیاست در مدیریت ایران انقلابی نبود، تردیدی نیست که با این همه هجمه و توطئه های پی در پی دشمنان قسم خورده و قدرتمند، به جای استحکام درونی و قدرت بین المللی، دچار ضعف و انحطاط می شد. پس، جمهوری اسلامی ایران از اولین سنگ بنای خود به واسطه رهبری داهیانه حضرت امام (ره) بر بستر عقلانیت و خود باوری حرکت کرده و در ادامه راه نیز در این مسیر طی طریق خواهد کرد.

۷- انقلابی‌گری؛ آن چیزی که تا به امروز پایه‌های موفقیت در انقلاب اسلامی را تضمین کرده است، روحیه انقلابی و عمل انقلابی است. بررسی مسائل مختلف در کشور نشان می‌دهد که در هر برهه ی زمانی و مکانی، روحیه انقلابی وارد عمل شده، نتایج بسیار درخشان و پر ثمری داشته است؛ لذا باید اعتقاد و باور داشت که ادامه راه بیش از گذشته نیاز به روح و ذهن انقلابی دارد. «بزرگترین درسی که امام بزرگوار به ما داد، درس روحیه و عمل انقلابی است؛» و «عرض من این شد: برادران عزیز، خواهران عزیز، جوان های عزیز در سراسر کشور و مسئولین محترم کشور؛ همه بدانید که امروز به روحیه انقلابی، به ممشای انقلابی، به شعار انقلابی، به اصول و مبانی انقلاب امام بزرگوارمان نیازمندیم.»

۸- نفی سلطه و استکبار ستیزی؛ این شعار و اصل نه تنها چنبره نامبارک سلطه و استثمار را پس از دوران طولانی از ایران اسلامی گسست، بلکه به جرأت می توان گفت که یکی از دلایل قدرت نرم منطقه ای و جهانی ایران انقلابی در بین ملت های جهان به خاطر عدم پذیرش سلطه و مبارزه همیشگی با نظام استکباری است. «به هر حال … این انقلاب توانست به ما، هم هویت بدهد، هم آرمان بدهد؛ این مهم است. ما، هم هویت پیدا کردیم؛ ما فهمیدیم چه کسی هستیم، فهمیدیم که ما مغلوب و هضم شده در هاضمه ی سیاست جهانی و نظام سلطه نیستیم؛ ما هستیم، ما خودمانیم.»

این هویت انقلابی و اصالت وجودی انقلاب اسلامی آن را تبدیل به پرچمدار مبارزه با استکبار و حامی ملت های ستمدیده کرده، در نتیجه در بین ملت ها ایجاد جاذبه و چشم های بیشماری را متوجه ایران اسلامی ساخته است.

۹- وحدت ملی و انسجام اسلامی؛ تحقق مردم سالاری دینی در سایه وحدت و همدلی در کشور شکل گرفت. پایه محکم انقلاب اسلامی ، وحدت و یکپارچگی ملت ایران است. در سایه  وحدت ایران اسلامی توانسته است بزرگترین سختی ها را پشت سر بگذارد که از آن جمله عبور از توطئه بزرگ جنگ تحمیلی بود.

این آرمان انقلاب اسلامی فراتر از نگاه به داخل کشور و درون جامعه ایران اسلامی دارد، به همین خاطر می‌بینیم که اتحاد جهان اسلام یکی از آرمان های مهم رهبر انقلاب و پی ریزی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر این اساس است. « همه‌ی کشورهای اسلامی از تفرقه ضرر میکنند و همه‌ی‌ آنها از اتّحاد سود میبرند. اتّحاد کشورهای اسلامی، نزدیک شدن اینها، به کار نبردن نیروهایشان علیه یکدیگر، به نفع خود کشورهای متّحد است، به نفع خود کشورهای اسلامی است.»

وحدت ملی در درون کشورهای اسلامی و انسجام اسلامی در بین کشورهای مسلمان از آرمان‌های انقلاب اسلامی است که پیوسته توسط حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری پیگیری شده است. این اتفاق می‌تواند راه نفوذ دشمنان را در جوامع اسلامی ببندد و مانع از ایجاد تفرقه و چند دستگی در بین کشورهای اسلامی و ملت های اسلامی گردد.

۱۰- صراحت و صداقت؛«امام دارای صراحت بود صراحت در بیان. امام دارای صداقت بود، با صداقت حرف می‌زد؛ همه مخاطبان امام صداقت را در گفته او احساس می‌کردند.»

نگاهی به اوایل پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که هیچ فرد یا گروهی در برابر امام(ره)  ادعای رهبری جامعه ندارد. چرا که حضرت امام(ره)  از چنان مقبولیت و اقبال قلبی مردم برخوردار بودند که تصوری غیر از رهبری مطلق حضرت امام(ره)  به ذهن کسی حتی مخالفین خطور نمی کرد.

این اقبال و ارادت جمعی به حضرت امام (ره)  و در ادامه به رهبری معظم انقلاب به جهت ویژگی های خاصی است که در اینجا فقط به صداقت و صراحت اشاره کردیم. هیچ کس نسبت به صداقت کلام رهبر معظم انقلاب و امام راحل تردید به خود راه نمی‌دهد و این دو بزرگوار کوچکترین نشانه ای از عدم صراحت در برابر منافع انقلابی مردم از خود نشان نداده اند.

در نتیجه یکی از دلایل مهم اعتماد و اعتقاد مردم مسلمان ایران به رهبری انقلاب به واسطه باور قلبی آنها به صداقت و صراحت رهبری است این روش و منش به عنوان الگوی عملی و آرمان انقلاب در تربیت مدیران و مسئولین کشور مد نظر و از اصول اصلی حفظ رابطه صمیمی و باورمند مردم و مسئولین است.

۱۱- ایستادگی و مقاومت؛ یکی از ویژگی‌های بارز حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، مرعوب نشدن در برابر قدرت‌های بزرگ است. «امام دارای یک شخصیت بسیار قوی، بسیار مستحکم، دارای قدرت ایستادگی در مقابل سختی ها بود». «امام ملت ما را به این باور رساند که می‌تواند بایستد و می‌تواند مقاومت کند»

تردیدی نیست که یکی از عوامل تاثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی ماندگاری و الهام بخش شدن آن در جهان، قدرت ایستادگی و مقاومت برای تحقق اهداف عالی آن بوده و هست. ایستادگی یکی از اصول مهم برای ادامه راه و حرکت در مسیر انقلاب است تا بتوان بر مشکلات و سختی های پیش رو فائق آمد.

مرور تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب و نگاهی سطحی به توطئه های مختلف دشمنان برای انحراف و از پای در آوردن انقلاب نشان می دهد که عبور از گذرگاه های سخت، جز با ایمان و اعتقاد راسخ و مقاومت در برابر فشارهای سخت و نرم دشمن و ایستادگی در سختی ها امکان‌پذیر نبود و حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب به عنوان الگوهای اصیل و عملی ایستادگی در برابر دشمنان و توطئه های آنها، نقش بسیار بارز و تأثیرگذاری داشتند و از آموزه های آنها به امت بوده و هست.

۱۲-حساس بودن به سرنوشت مسلمانان؛ حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی و احیای عظمت و شکوه علمی و مهارت جهانی امت اسلامی، نیازمند همسوسازی نخبگان جهانی جهان اسلام و به تبع آن امت اسلامی برای نزدیکی به همدیگر و افزایش همگرایی بین دولت های اسلامی است که این امر نیازمند توجه به همه مسلمانان و پیگیری مشکلات کشورهای اسلامی است. در این میان مسئله فلسطین یک امر بسیار مهم و حایز اهمیت در بین مسلمانان است، چرا که احقاق حق مردم مظلوم فلسطین، نه اعتماد به نفس و عظمت جهان اسلام را به جهانیان نشان خواهد داد، از سوی دیگر به عنوان یک پیشران مهم در وحدت جهان اسلام عمل خواهد کرد.

حضرت امام (ره) از بدو شروع نهضت اسلامی خود، یکی از آرمان های بزرگ خود را مبارزه با نظام سلطه قرار دادند و حمایت از مظلومان جهان را سرلوحه حرکت خود کردند. طبیعتاً مسئله مردم فلسطین به عنوان یک سرزمین اسلامی که مورد هجمه و مظلومیت واقع شده بود، اهمیت دو چندانی پیدا کرد و استیفای حقوق و سرزمین مردم فلسطین از دست رژیم نامشروع صهیونیستی تبدیل به یک هدف اساسی شد که کماکان مردم انقلابی ایران اسلامی پای آرمان خود ایستاده اند و رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی فرمودند: «یکی از خطرهای بزرگی که امروز دنیای اسلام را تهدید می‌کند، کمرنگ کردن و به فراموشی سپردن مسئله مهم فلسطین است. این خیلی خطر بزرگی است. فلسطین مسئله ی اول دنیای اسلام است. یک کشور اسلامی یکسره غصب شده است؛ بحث یک سرزمین کوچک و یا شهر یا روستا نیست، بحث یک کشور است.»

دلیل حضور ایران برای دفاع از مردم مسلمان عراق و سوریه در مقابله با دشمنان جهان اسلام بهصوص گروه های تروریستی تکفیری از جمله داعش نشان از این اصول بنیادین دارد.

۱۳- اعتماد و امید به آینده؛امید به آینده یکی از نکات کلیدی در دیدارهای رهبر معظم انقلاب با جوانان و سایر اقشار و گروه های مختلف مردم می باشد، این موضوع به خصوص در این برهه از زمان که کشور با جنگ نرم و عملیات روانی دشمن روبرو است، از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد.

هیچکس فراموش نکرده است که روزگاری برای ناامید ساختن فرزندان ایران و سایر کشورهای به اصطلاح جهان سوم، به آنها القاء می کردند که حتی توانایی ساخت سوزن را بدون کمک غرب ندارند و امروز، در بسیاری از حوزه ها ایران اسلامی همپای پیشرفته ترین کشورهای جهان از دانش فنی و روز برخوردار است و فرزندان محقق ایران اسلامی با ارشادات و حمایت های مادی و معنوی نظام و رهبر معظم انقلاب، در حال پیمودن مرزهای دانش در عرصه های مختلف هستند.

بنابراین یکی از مبانی انقلاب که در توانمندسازی جمهوری اسلامی نقش بسیار مهمی داشته است، دمیدن روح امید، خودباوری و اعتماد به نفس در جامعه علمی و جوان کشور بود. «مطلقاً بایستی اجازه ندهید که یاس و ناامیدی بر شما غالب شود.»، «دانشجو باید احساس مسئولیت انسانی، احساس مسئولیت ملی، احساس مسئولیت دینی و اجتماعی و بین المللی بکند؛ این چیزی است که از دانشجو توقع می‌رود.» امید و امیدواری دادن به مردم و ایجاد اعتماد به نفس برای پیشرفت و ساخت آینده از کلید واژه های رهبر معظم انقلاب برای حرکت به سوی اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی است و در دیدار با جمعی از دانشجویان در پایان سخنرانی خود مجدداً به ایجاد امیدواری در دانشگاه‌ها تأکید فرمودند و بیان داشتند که: «تشکل ها امید را تزریق کنند در دانشگاه ها؛ خودشان امیدوار بمانند و امید را هم تزریق کند.»

۱۴- پایبندی به شعارهای انقلاب؛ حفظ اصول و اعتقاد به ادامه آنها در انقلاب اسلامی یکی از بنیان های مهم پیشرفت در آرمان ها در کنار پایبندی به اصول اولیه است. با وجود گذار از دوره های پر پیچ و خم، انقلاب اسلامی کماکان براساس شعارهای خود به پیش می رود که یکی از دلایل مهم این روند، به فراموشی سپرده نشدن شعارهای انقلابی است. «هیچ پیشرانی به عظمت و قدرت انقلاب و شعارهای انقلاب وجود ندارد؛ ما امروز به این احتیاج داریم و تا سال های متمادی احتیاج خواهیم داشت.»

پیشتر در همین بحث اشاره شد که عوامل موجد انقلاب اسلامی کماکان از مهمترین خواسته های مردم مسلمان است و آرمان های امام (ره) در میان مردم انقلابی رنگ نباخته است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «نام امام گره گشاست، علاوه بر اینکه اصول امام یک اصول تمام نشدنی و کهنه نشدنی است؛»

***

مؤخره:

آنچه مسلم است نگاه یک سویه و بدون جامع‌نگری ممکن است برداشت‌های غلطی به ذهن بعضی ها خطور دهد و یا اینکه ما به خاطر رعایت ایجاز از آوردن متن های استنادی به صورت کامل پرهیز کرده باشیم، لذا باید توجه داشت که اصول و مبانی بیشتری را می‌توان برشمرد که رهبر معظم انقلاب در موارد متعدد به آنها اشاره کرده اند، اما در این یادداشت به جهت اینکه مبنا بر بهره گیری از سه سخنرانی یاد شده بوده است، از پرداختن به بسیاری از موارد پرهیز کرده ایم. تا بتوان یادداشتی در حوصله خوانندگان گرامی ارائه کرد.

مسئله دوم به عنوان مثال در بحث انقلابی گری در ادامه سخنرانی رهبر معظم انقلاب به صراحت اعلام می‌دارند که «انقلابی گری را با عنوان افراطی گری و مانند این حرف ها نفی نکنید.» یعنی معظم له وقوف کامل دارند که ممکن است عده ای تعبیرات سوء از اصول و مبانی اعلامی داشته باشند که به جهت رعایت اختصار به این مسایل نیز پرداخته نشده است.

در قسمت سوم این یادداشت به رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب و الزامات آن خواهیم پرداخت که تقدیم خوانندگان عزیز خواهد شد.

منبع:استادنیوز

بازدید کننده گرامی : شما هم اکنون این خبر را در شبکه خبری تحلیلی استادنیوز مشاهده میکنید

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

آرشیو چند رسانه ای
مافیای داروی ایران کیست؟/ طب سنتی در کشورهای پیشرفته
دروغ جهانگیری درباره احمدی نژاد/ دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را کجا برد؟
فقدان تخصص در شورای شهر؛ مدیریت شهری نیاز به تخصص جامع دارد
ارتشاء، روابط غیراصولی و رانت، سه بحران اساسی انتخابات شورای شهر

آرشیو کاریکاتور
ترامپ ، تایتانیک و توهم صلح جهانی
پارلمان عراق به همه پرسی جدایی اقلیم کردستان رای منفی داد
مزه مدیریت به حقوق نجومی شه!
شعله آتش نوبل بگیر برجان مسلمانان روهینگیا

آرشیو گزارش تصویری
مراسم سی و هشتمین سالگرد درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی
سفر ظریف به سوچی روسیه
دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر
مراسم رونمایی از امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضائیه

آرشیو